بی ام وی 650 ای

Price :

Print

million Toman

Model Car :
Type :
Construction Car :
Odometer :
Car Tag :
Engine :
Maximum Power :
Maximum Torque :
Fuel :
Fuel City :

این خودروی اسپورتی و قدرتمند با طراحی سبک کوپه اما 4 در ، فضای کافی در اختیار سرنشینان عقب می گذارد. این مدل بی ام وی رقیب مرسدس کلاس ای و آئودی سری هفت می باشد.

جهت فروش در مناطق آزاد ایران

نقدی جهت مناطق آزاد
شیوه قیمت گذاری :

Online chat with Product Admin
Admin is not online now Admin is not online now
Your Name : 

   Comments (0)

    

   98+ (41) 34329610

   2016 © Tabriz Motor Asia, all right reserved.
   Setak Total Web Solutions
   generated by: PGP™ | Hosted by: i-Host™
   Name
   Last Name
   E-Mail

   Save Information


    
    
    
   Register Forgot Password ?