مرسدس بنز آ 180

Price :

Print

million Toman

Model Car :
Type :
Construction Car :
Odometer :
Car Tag :
Engine :
Maximum Power :
Maximum Torque :
Fuel :
Fuel City :

سری آ تولیدات مرسدس بنز در حقیقت در طبقه بندی خودرو های کامپکت قرار می گیرد. مرسدس بنز تولید این مدل را از سال 1997 شروع نموده است. مدل فعلی از سال 2012 در خط تولید مرسدس قرار گرفته است. مرسدس با عرضه این مدل توانست جای خوبی برای خود در بین جوانان باز کند. فروش بالای سری آ  کمک شایانی به مرسدس بنز جهت بازپسگیری بازار از رقبای خود نموده است.

این خودری کم مصرف با بهره گیری از ساختار بسیار پیشرفته در شاسی ، استحکام و امنیت قابل ملاحظه ای به خریداران عرضه می نماید. خریداران این نوع مدل بنز را بیشتر جوانان و خانواده های جوان تشکیل می دهند.

جهت فروش در مناطق آزاد ایران

نقدی
شیوه قیمت گذاری :
نقدی تحویل در منطقه آزاد جلفا
در این روش ما بهترین قیمت را به شما ارائه می دهیم
خرید خارجی106,000,000
ترخیص و شماره گذاری12,000,000مجموع118,000,000
حمل خارجی11,000,000
حق العمل شرکت2,000,000مجموع13,000,000
مبلغ نهایی این روش :

Online chat with Product Admin
Admin is not online now Admin is not online now
Your Name : 

   Comments (0)

    

   98+ (41) 34329610

   2016 © Tabriz Motor Asia, all right reserved.
   Setak Total Web Solutions
   generated by: PGP™ | Hosted by: i-Host™
   Name
   Last Name
   E-Mail

   Save Information


    
    
    
   Register Forgot Password ?