فیات 500

Price :

Print

million Toman

Model Car :
Type :
Construction Car :
Odometer :
Car Tag :
Engine :
Maximum Power :
Maximum Torque :
Fuel :
Fuel City :

این مدل خودروی کوچک شهری از سال 1957 در خطوط تولید شرکت فیات قرار گرفت و تا سال 1975 فیات بدون تغییر در نسل این خودرو نزدیک به 4 میلیون دستگاه از آنرا به فروش رساند. در آن زمان این خودرو همانند فولکس بیتل با موتور نیم لیتری خنک شونده با هوا عرضه شد. هم اکنون با گذشت بیش از 60 سال این خودرو همچنان از محبوبیت بالایی در بین خودروهای کوچک شهری برخوردار است. 

در حال حاضر فروش این خودرو تنها در مناطق آزاد ایران امکانپذیر است.

نقدی مناطق آزاد ایران
شیوه قیمت گذاری :

Online chat with Product Admin
Admin is not online now Admin is not online now
Your Name : 

   Comments (0)

    

   98+ (41) 34329610

   2016 © Tabriz Motor Asia, all right reserved.
   Setak Total Web Solutions
   generated by: PGP™ | Hosted by: i-Host™
   Name
   Last Name
   E-Mail

   Save Information


    
    
    
   Register Forgot Password ?